سهم من...

دیدن عکست...
تمام سهم من است
از
" تو "
آن را هم جیره بندی کرده ام
تا مبادا
توقعش زیاد شود !
دل است دیگر . . .
ممکن است فردا خودت را از من بخواهد . . .

/ 1 نظر / 19 بازدید

[قهقهه]جالب بود